There is no custom code to display.

Garanti och Miljö

photo_43561_20151005

Vi är certifierade enligt branschorganisationen Lupin och godkända av försäkringsbolagen.

Vi följer MRF’s, Motorbranchens RiksFörbund, normer allt för att ge dig som kund största möjliga trygghet.

Vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön genom en noga genomtänkt hantering av material, utrustning och personal.

Vi håller oss uppdaterade med de senaste rönen och bestämmelserna inom miljöområdet genom en ständig vidareutbildning.

Vi följer ARN’s rekommendationer.

 

Utskrift

lupin_cert_foretag

 

 

Låt oss vinna ditt förtroende!